Viiden askeleen menetelmä

Työkalu on yksi tunnetuimmista työnopastuksen suunnittelun ja toteutuksen avuksi kehitetyistä menetelmistä.

1. Valmistautuminen

2. Opetus

3. Mielikuvaharjoittelu

4. Taidon kokeilu ja harjoittelu

5. Opitun varmistaminen

Lähde: Perehdyttäminen ja työnopastus – Ennakoivaa työsuojelua – Työturvallisuuskeskus (TTK)