Työyhteisötaidot

Hyvistä työyhteisötaidoista on hyötyä useimmissa töissä ja ne auttavat pärjäämään työelämässä. Työyhteisötaitoihin liittyy vastuullinen toiminta, oma-aloitteisuus, aktiivisuus, luotettavuus, myönteinen asenne ja arvostus työtä, työyhteisön jäseniä, esihenkilöitä ja työpaikkaa sekä asiakkaita kohtaan. Hyviin työyhteisötaitoihin kuuluvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot, itsensä johtaminen ja yhteistyön taidot.

Työyhteisötaitoinen henkilö ymmärtää organisaation tavoitteet ja oman roolinsa siinä. Hän suhtautuu työhönsä sekä työtehtäviinsä myönteisesti, huomioi toisten työtilanteen ja tarjoaa apuaan. Hän myös pyytää palautetta, arvioi omaa toimintaansa ja on valmis muuttamaan sitä sekä kehittämään omaa osaamistaan tehtävien vaatimalla tasolla.

Usein keskitytään esihenkilöiden vastuisiin ja taitoihin, mutta myös alaistaidot ovat tärkeitä. Alaistaidoilla on iso merkitys työhyvinvointiin ja työpaikan ilmapiiriin sekä työn sujuvuuteen ja tuottavuuteen.

Työn sujumista ja työhyvinvointia edistävä työyhteisön jäsen:

Lähde: Työturvallisuuskeskus