Työturvallisuus­lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002) antaa lähtökohdat työpaikan työturvallisuustoiminnalle. Päävastuu työturvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä on työnantajalla, mutta työturvallisuus vaatii työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä – kaikkien osaamista ja osallistumista tarvitaan.

Työsuojelun valvonta- ja työpaikan työsuojeluyhteistyölaissa   (44/2006) säädetään tarkemmin työsuojeluyhteistoiminnan järjestämisestä työpaikalla, työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön tehtävistä sekä yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työntekijän oikeudesta korvaukseen työtapaturman ja ammattitaudin johdosta sekä yrittäjän oikeudesta vakuuttaa itsensä työtapaturman ja ammattitaudin varalta.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) velvoittaa työnantajaa järjestämään henkilöstölle työterveyshuollon, kun työntekijöitä on yksi tai enemmän riippumatta tehtävistä työtunneista tai työsuhteen kestosta. Ennaltaehkäisevien työterveyspalvelujen järjestäminen on työnantajalle lakisääteistä. Sen sijaan sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista. Yrittäjät voivat hankkia myös itselle työterveyshuoltopalvelut.