Työkykyyn vaikuttavat tekijät

Terveyden ja toimintakyvyn lisäksi työkykyyn vaikuttavat monet tekijä. Työkykyä tulee tarkastella suhteessa työtehtäviin ja niiden asettamiin vaatimuksiin. Työkyky muodostuu työn ja työntekijän voimavarojen tasapainosta ja yhteensopivuudesta. Työkyky vaihtelee, eikä aina tarvitse olla sataprosenttisen työkykyinen. Vaikka esimerkiksi toimintakyvyn fyysiset tekijät iän myötä alenisivat, ei se välttämättä heikennä työkykyä, jos ammattitaito, osaaminen ja motivaatio vaikuttavat samaan aikaan työkykyä tukevasti. Työn haasteellisuus ja mielekkyys, sekä työyhteisön yhteisöllisyys, avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri tukevat myös työkykyä.

Terveelliset elintavat, kuten monipuolinen ruokavalio ja liikunta vaikuttavat merkittävästi unen laatuun ja sitä kautta työkykyyn. Erityisesti vuorotyössä unen ja palautumisen merkitys korostuvat. Työpaikoilla terveyden edistämisen tavoitteena on edistää työntekijöiden työkykyä, palautumista työstä ja jokapäiväistä toimintaa työssään ja ammatissaan onnistumiseksi. Eri ammateissa ja töissä terveyttä edistävät toimet ovat erilaisia, koska töiden vaatimukset ja vaikutukset terveydelle vaihtelevat.

Terveelliset elintavat ja työpaikan keinot edistää terveyttä ja työkykyä ehkäisevät sairauksia ja tukevat myös perussairauksien kanssa työ-elämässä olevia. Kun työssä jaksaa hyvin, on virtaa myös vapaa-ajan puuhiin. (Työterveyslaitos)

Terveyden edistämisen vinkkilistat työpaikalle :

Lähde: Työterveyslaitos