Työkykytalo

Työkyky voidaan kuvata nelikerroksisena talona. Talo pysyy pystyssä kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan.

Työkykytalo jossa kuvataan työkyvyn rakentumista.

1. Kerros: Terveys ja toimintakyky

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja terveys muodostavat yhdessä työkyvyn perustan.

2. Kerros: Osaaminen

3. Kerros: Arvot, asenteet ja motivaatio

4. Kerros: Johtaminen, työyhteisö ja työolot

Lähde: Työterveyslaitos (TTL)