Työhyvinvointiteesit ravintola-alalle

TTS:n kehittämään huoneentauluun ”Työhyvinvointiteesit ravintola-alalle – Hyvinvoinnilla tuottavuutta” on kirjattu pelisääntöjä, jotka toimivat yleisluonteisena ohjenuorana työyhteisölle sekä koko ravintola-alalle.

Teeseissä asiaa lähestytään sekä työntekijän että esimiesten näkökulmasta.

Hyvinvointiteesit ravintola-alalle