Työhyvinvointi

Työhyvinvointi muodostuu tehtävästä työstä, sen mielekkyydestä ja turvallisuudesta sekä terveydestä ja hyvinvoinnista.  Hyvä ja motivoiva johtaminen, työntekijöiden ammattitaito  ja viihtyisä työilmapiiri lisäävät työhyvinvointia.

Työhyvinvointi vaikuttaa työssä jaksamiseen. Hyvinvoivassa työyhteisössä työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvavat. Työhyvinvointi vaikuttaa myös sairauspoissaoloihin, jotka usein lisääntyvät ongelmien kasautuessa.

Työhyvinvoinnin ja myönteisen ilmapiirin edistäminen koskee koko työyhteisöä ja kaikkien on kannettava siitä vastuuta. Työnantajan tehtävänä on lisäksi huolehtia työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijän vastuulla on erityisesti oman työkyvyn ja ammatillisen osaamisen ylläpito. Työoloihin liittyvistä epäkohdista ilmoittaminen edistää työhyvinvointia ja on kaikkien etu.

TTS:n kehittämiin ravintola-alan työhyvinvointiteeseihin on kirjattuna pelisääntöjä, jotka toimivat yleisluonteisena ohjenuorana työyhteisölle sekä koko ravintola-alalle. Teeseissä asiaa lähestytään sekä työntekijän että esimiesten näkökulmasta.