Tuote

Tarve

Liiketoiminnan perustana on tuottaa hyötyä jollekin muulle, asiakkaalle, kuluttajalle, toiselle ihmiselle tai yritykselle. Yritys ratkaisee asiakkaan olemassa olevan tai tulevan ongelman. Tämän voi ratkaista tuottamalla fyysisiä hyödykkeitä, kuten ruokaa tai ruokatarvikkeita, tai aineettomia hyödykkeitä, eli palveluita. 

Jotta asiakas ymmärtää helposti, miten tuotat hänelle hyötyä, pitää yrittäjän tehdä ensin tuotteistamistyötä. Tämä nopeuttaa ja helpottaa asiakkaan ostopäätöstä. Tämän jälkeen markkinoinnilla saatetaan asiakas tietoiseksi yrityksen tarjoamasta ratkaisusta kyseiseen ongelmaan. 

Tuotteistamisen avulla myyt juuri sitä, mitä yrityksesi haluaa myydä juuri sellaisille asiakkaille, joille yrityksesi palvelut ja tuotteet ovat tarpeellisia.

Mitä monipuolisemmasta tuotteesta tai palvelusta on kyse, sitä enemmän tietoa asiakas tarvitsee. 

Asettaudu asiakkaan asemaan ja mieti, mitä kaikkea asiakas saattaisi kysyä, jotta hän voisi tehdä ostopäätöksen.  Myydessä saattaa riittää, että hinta, aika ja paikka on tiedossa, mutta jos tuote on isompi kokonaisuus, on hyvä olla seuraavat asiat selkeästi mainittuna. Tämä myös helpottaa omaa myyntityötäsi esim. erilaisille ryhmäasiakkaille.