Tunne asiakkaasi

Kaiken myynnin edellytyksenä on se, että yrityksellä on tiedossa, kuka tai mitkä ryhmät ovat yrityksen asiakaskohderyhmiä. Yritys ei voi myydä “kaikkea kaikille” vaan on järkevää määritellä itselleen halutut kohderyhmät, joille tuotteet ja palvelut on suunniteltu. 

Asiakasprofiilin luomisen avuksi voi miettiä mm. millaisissa markkinointikanavissa asiakkaita voi tavoittaa tai miten ja missä he ostavat. Yrityksen pystyä hahmottamaan myös kyseisen kohderyhmän arvomaailmaa.

Mitä tarkemmin asiakas tunnetaan, sitä paremmin voidaan ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet. Asiakasymmärrys parantaa palvelun laatua.

Asiakas, asiakas nyt ja unelma-asiakas

 

Onko nykyinen asiakas unelma-asiakkaasi? Haluaisitko saada tulevaisuudessa lisää tuloja uusien asiakasryhmien avulla? 

Yrityksellä on oikeus päättää, kenelle yritys myy omia palveluitaan nyt ja tulevaisuudessa. Jotta toimintaa voidaan kehittää haluttuun suuntaan, yrityksessä pitää uskaltaa tehdä rohkeita rajauksia ja hyväksyä se, että “kaikki” eivät voi olla asiakkaitanne. 

Rajaaminen ja selkeät päätökset ohjaavat yrityksen toimintaa.  Selkeät rajat helpottavat toiminnan johtamista, ja auttavat kohdistamaan resursseja tehokkaasti. Yritysten resurssit eivät ole rajattomia, kassassa ei ole loputtomasti rahaa, joten tarkka rajaaminen auttaa kohdentamaan myös markkinointiresursseja tehokkaasti. Kun asiakaskunta on rajattu, sen tarpeet on helpompi kartoittaa. Tarkkarajainen asiakaskunta on myös mahdollista tavoittaa ilman globaalien jättiyritysten markkinointibudjetteja. 

Pysy kärryillä

Seuraa herkästi trendejä ja huomioi pienetkin signaalit asiakkaiden ostokäyttätymisen muutoksissa. Tuntemalla omat, tärkeimmät asiakasryhmäsi, voit tuottaa heille enemmän sitä, mitä juuri he arvostavat, ja erottua samalla kilpailijoistasi. 

Unelma-asiakas

Jotta voitte tulevaisuudessa tavoittaa unelma-asiakkaanne, asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten seuraamisen on oltava systemaattista. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. 

Pyytäkää nykyisiltä asiakkailta palautetta aktiivisesti. Seuratkaa mediassa niitä yrityksiä, joiden palveluita unelma-asiakkaanne hyödyntävät nyt. Kehittäkää palveluitanne vastaamaan unelma-asiakkaiden vaatimustasoa ja testatkaa palveluitanne unelma-asiakkaillanne palautetta pyytäen. Unelma-asiakkaan löytäminen vaatii kehitystyötä kaikilla yrityksen toiminnan osa-alueilla.