Tuloksellisuuden elementit

  • Tuottavuus tarkoittaa sitä, että työ on kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle, organisaatio on kilpailukykyinen suhteessa muihin alan toimijoihin (ml. esim. rekrytointi) ja työnjälki on laadukasta.
  • Innovatiivisuus viittaa organisaation kannattavaan kasvuun (ml. sosiaalinen ja inhimillinen ulottuvuus), kykyyn hyödyntää ja tuottaa innovaatioita sekä hankkia uutta tietoa ja osaamista.
  • Eettisyys muodostuu organisaation antaman palvelulupauksen täyttämisestä, ammatillisia arvoja vastaavasta toiminnasta sekä kyvystä käsitellä työssä syntyviä eettisiä ongelmia.
  • Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että henkilöstöllä on valmiudet ja edellytykset ponnistella työn tavoitteisiin pääsemiseksi, työyhteisön joustavuutta, tukea ja palautumiskykyä sekä työssä syntyvää hallinnan kokemusta.
Taulukko: Tuloksellisuuden elementit