Toiminnan kehittäminen

Hyviin työkäytäntöihin ja -menetelmiin perustuva, organisoitu ja suunnitelmallinen työ on tuottavaa, parantaa työergonomiaa, työturvallisuutta ja työhyvinvointia.

Systemaattinen toiminnan kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työn seuraamista ja ihmisten johtamista. Kehittämiseen tarvitaan koko henkilöstön työpanosta, sillä työntekijät ovat usein parhaita asiantuntijoita oman työnsä kehittämisessä. Kehittäminen on tuloksellisinta, kun henkilöstöllä on yhteinen käsitys kehittämistä vaativista asioista ja kaikki sitoutuvat kehittämistyöhön.

Kehittämistyö kannattaa aikatauluttaa, valita vastuuhenkilöt ja seurata, että työ etenee suunnitelmien mukaan. Avoin vuorovaikutus, riittävä aika, toiminnan systemaattisuus sekä henkilöstön mahdollisuus osallistua keskusteluun ja vaikuttaa työhön ovat sujuvan kehittämistyön perusta. On tärkeää tunnistaa ne asiat, joihin kannattaa kehittämistyössä panostaa ja joilla on merkitystä työn tuottavuuteen ja työssä viihtymiseen.

Liiketoiminnan tuottavuus ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä. Oman paikkakunnan yrityspalveluorganisaation tarjoaman Yritystulkki-palvelun sisällöistä löytyy käytännöllisiä neuvoja yrityksen talouden kehittämiseen. https://www.yritystulkki.fi/fi/yritystulkki/

Markkinointi on avain yrityksen tunnettuuteen, kannattavuuteen ja kehittymiseen, joten markkinointitoimenpiteet tulee suunnitella huolella.

Toiminann kehittämisen rattaat