Sujuva työ ja työprosessit

Työtä tehdään usein yhteistyössä, joten työvaiheiden suunnittelu, selkeät työnkuvat, hyvä tiedonkulku, säännölliset kokoukset ja ajantasainen palaute ovat tärkeitä.

Epätasainen työkuorma, riittämättömät tai väärin suunnatut resurssit, huonosti suunnitellut työprosessit ja työtilat sekä muut häiriötekijät aiheuttavat työhön keskeytyksiä, pullonkauloja ja kiirettä. Työprosessien kehittämisellä parannetaan työn sujuvuutta ja vähennetään turhaa sähläystä sekä tietokatkoksia.  Hyvä perehdytys työtehtävään, sopiva työtahti sekä osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen sujuvoittavat työtä.