Rekrytoinnin vaiheet

Määritä tarpeet huolella ja aikatauluta valintaprosessi.

Tehtävä- ja työvuorokuvaukset (työkortit):

 • Tee kirjalliset tehtävänkuvaukset, kuvaa kuhunkin toimenkuvaan kuuluvat työtehtävät.
  Esimiesten työnjakolomake
 • Kirjaa kuhunkin työvuoroon kuuluvat tehtävät
 • Varmista, että tehtävä- ja työvuorokuvaukset ovat työpisteissä esillä

Henkilöstön osaamiskartoitukset rekrytoinnin tukena

 • Pohdi mitä osaamista työtehtävien hoito vaatii
 • Kartoita tämän hetkinen työntekijöiden osaamisen taso
 • Selvitä osaamisen kehittämistarpeet ja lisäkoulutusmahdollisuudet
 • Mieti, tarvitaanko lisää henkilöstöä. Selvitä taloudelliset resurssit => palkataanko täyspäiväistä, osa-aikaista vai tilapäistä työvoimaa. Hyödynnä työvoimaresursseja tarpeen mukaan:
  • Osatyökykyiset, keikkatyöläiset
  • Alan opiskelijat, oppisopimuksella opiskelevat
  • Varahenkilöt, lomatuuraajat ja extrat

Valitse sopivat kanavat hakijoiden tavoittamiseksi.

 • Laadi oikeanlainen ilmoitus
 • Muista lähettää myös lakisääteiset viranomaisilmoitukset

Tutustu työhakemuksiin tarkoin.

 • Haastattele henkilökohtaisesti, luo rento ilmapiiri, arvioi osaamista ja asennetta
 • Luo positiivinen työnantajaimago
 • Kerro hakijoille valintaprosessin aikataulut

Valitse tehtävään parhaiten soveltuva henkilö.

Tiedota valinnasta tehtävään valitulle ja muille hakijoille sekä henkilöstölle.

Laadi kirjallinen työsopimus.