Perehdyttämis­suunnitelma

Perehdytyksen ja opastuksen tueksi tehdään kirjallinen suunnitelma, jolla seurataan opastuksen etenemistä. Suunnitelmaan sisältyy myös arviointi, joilla varmistetaan tavoitteisiin pääseminen. Suunnitelmapohjia löytyy netistä ja niitä voi muokata yrityksen tarpeisiin.

Suunnitelmaan kirjataan:

Lisätietoa: