Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslistassa on luettelo perehdyttämisessä esille otettavista asioista. Perehdyttämisen seurannassa ja oppimisen varmistamisessa listaa käyttävät sekä perehdyttäjä että perehdytettävä.

Huomio ainakin nämä: