Missio, Arvot, Visio, Strategia

Miksi?

Jotta yritys voi toimia kannattavasti ja pärjätä kilpailussa sekä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, muutamien perusasioiden on oltava kunnossa. Yrityksellä, siis yrittäjällä sekä henkilöstöllä, pitää olla tiedossa se, miksi ja mitä varten yritys on olemassa.

Millaista ongelmaa ratkaisemaan yritys on alun perin perustettu? Onko yrittäjä halunnut työllistää itsensä varmatuloisella yritystoiminnalla vai onko taustalla ollut tavoite paremmasta ruuasta, kuin mitä koko alueelta on aiemmin voinut saada. Alkuperäisten tavoitteiden, yrityksen perustan on oltava selvillä, jotta yritys voi kehittyä.

Tämän sivun lopussa on täytettävä tiedosto yrityksen perustan kartoittamiseksi. Pohtikaa vastauksia rauhassa, täyttäkää tekstiosiot ja sijoittakaa teksti näkyvälle paikalle. Se voi yhtä hyvin olla yrityksen yhteisesti käytetyn tietokoneen taustakuvana kuin kahvihuoneen jääkaapin ovessa tulostettuna. Pääasia, että teksti on näkyvillä muistuttamassa siitä, miksi yritys tekee sitä, mitä se on tekemässä ja miten se sitä tekee. Miksi me ihmiset olemme tässä nyt?

Yrityksen olemassaolon tarkoitus. Miksi yritys on perustettu? Minkä ongelman yritys pyrkii ratkaisemaan?

Yrityksen toiminnan arvopohja. Mitkä ovat ne johtavat ajatukset, jotka ohjaavat yrityksen, siis johdon ja koko henkilökunnan toimintaa ja mistä ei luovuta tiukassakaan paikassa?

Visio puolestaan kuvaa sitä, mitä yritys tavoittelee tulevaisuudessa. Visio kiteyttää yrityksen tulevaisuuden tavoitetilan. Mihin olemme menossa?

Käytännönläheinen strategia ohjaa parhaimmillaan konkreettisesti, miten tavoitteisiin päästään tietyn aikataulun puitteissa. Strategiaa kuvataan usein sanalla kartta. Kuinka pääsen siitä, missä olen nyt, sinne, minne haluan mennä?

Tästä eteenpäin – kehittyvä ravintolayritys

Ennen, kuin yritystä tai sen brändiä voi alkaa rakentamaan suunnitelmallisesti, pitää pohjatöiden olla kunnossa. Alkuun pääsette vastaamalla seuraaviin kysymyksiin omin sanoin. 

Kannattaa pitää mielessä, että yrityksen tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt suunnitelmat muuttuvat. Se, miksi yritys on olemassa, voi myös muuttua, mutta arvot ovat yleensä pysyviä.

Muistakaa päivittää lomakkeen tiedot vähintään tilinpäätöksen tarkastamisen yhteydessä. Älä pelästy, pysyvää on vain muutos