Mikä on brändi? 

Brändi

Brändi on abstrakti sana, mutta älä luovuta. Pohditaan yhdessä, mitä brändi tarkoittaa yrityksessänne.

Brändiä voisi luonnehtia siten, että kuvastaa sitä, mitä asiakkaat puhuvat teistä, kun ette itse ole paikalla. Brändi on mielikuvia, visuaalista ilmettä, palvelun laatua ja asiakaskokemusta. Brändi on aitoa, olemassa olevaa elämää ja tekemistä yrityksessänne, sekä sitä, miten tämä näkyy yrityksen ulkopuolelle.

Brändi on myös tunne

Millainen tunne syntyy, kun joku kuulee yrityksenne nimen tai näkee yrityksenne mainoksen? Tätä keskustelua ja tätä tunneskaalaa pitää yrityksen johtaa itse omalla tekemisellään.

Brändi on oman yrityksen tarinan kertomista johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi. 

Mistä brändi syntyy?

Jos kukaan ei muista teitä, teillä ei ole silloin vielä brändiä. Ei ainakaan kovin tunnettavaa. Todellisuudessa jollain on aina mielikuva yrityksestänne, vaikkei mielikuva olisikaan juuri sellainen, mitä ehkä itse olisitte halunneet. Brändi syntyy aina, mutta vain aktiivisella työllä brändiä voidaan kehittää sellaiseksi, että siitä on yritykselle hyötyä. 

Mihin brändiä tarvitaan?

Brändi erottaa teidät kilpailijoista, hyvässä ja pahassa. 

Otetaan pieni harjoitus. Pohdi mitä tahansa suomalaista brändiä. Esimerkiksi sopivat vaikka Finnair tai Fazer tai vaikka Paulig. Millaisia ajatuksia ja tunteita nämä nimet sinussa herättävät? 

Pyydä ystävääsi tai työkaveriasi pohtimaan samaa brändiä, kuin mitä sinä pohdit. Pyydä häntä kuvailemaan, mitä ajatuksia ja tunteita se herätti hänessä. Pyydä sen jälkeen, että ystäväsi tai työkaverisi ajattelee sinun yrityksesi brändiä. Millaisia ajatuksia ja tunteita se hänessä herättää? 

Huomaat, että mielikuvat syntyvät nopeasti ja ovat olemassa, mutta brändin kehittyminen on pitkäjänteistä työtä. Ei Finnairistakaan tullut luotettavaa brändiä yhdessä yössä.

Millainen on yrityksemme brändi?

Pohditaan tarkemmin yrityksen brändiä.

Brändi koostuu useista tekijöistä; Nimi, tuotteet/palvelut, henkilökunta, hinnoittelu, visuaalisuus, tunne, äänimaailma, tarina, tapa palvella, tapa viestiä jne. 

Brändi muodostuu kaikesta, mitä te yrityksenä teette!

Viestinnällä tuetaan brändin rakentamista

Kaikenlainen viestintä on osa brändin rakentamista. Somepostausten teksti luo aina mielikuvan jostain. Yhtä lailla yrittäjän ja henkilökunnan käyttämä kieli, niin asiakaspalvelutilanteessa kuin somessakin, vaikuttavat asiakkaiden mielikuviin. Jos markkinointitekstit ja kuvat ovat hyvin hiottuja, mutta hiottu teksti ei sovi yrityksen arkeen, voi asiakkaan kokemus yrityksestä olla hyvin erilainen, kuin mitä yrittäjä toivoisi.

Mieti yrityksenne viestinnän ääntä (englanniksi tone of voice). Onko se tuttavallinen, murteella kirjoitettu, asiallinen, hauska, omaleimainen… Viestinnän ääni rakentaa vahvasti haluttua brändiä. Miltä yrityksemme pitäisi kuulostaa/näyttää, jotta se herättäisi toivottuja tunteita asiakkaissa?

Miksi brändiä kannatta rakentaa?