Mestari-kisälli työkirja

TTS:n kehittämän työkirjan avulla voidaan aktivoida mestari-kisälli työparia keskustelemaan säännöllisesti työhön liittyvistä, eri sisältöisistä teemoista. Ajatuksena on, että työpari kokoustaa säännöllisesti, esimerkiksi kerran viikossa, ja kirjaa työkirjaan viikon aikana esiin nousseita asioita. Työkirjaa täytettäessä osaamista ja tietoa siirtyy luontevasti työparin välillä. Dokumentointi tekee kunkin yksilön ”hiljaisesta tiedosta” avointa ja tiedonsiirto saadaan samalla ulottumaan koko työyhteisöön. Työkirjan teemoista ja työparin käymistä keskusteluista voidaan poimia hyviä kehittämisideoita ja työstää niitä eteenpäin koko työyhteisön voimin.

Työkirjassa on kuusi aihealuetta, joiden alle keskustelujen pääkohdat kirjataan lyhyesti. Teemakohtaisesti kirjattavia asioita ovat mm. hyväksi koetut käytänteet ja onnistumiset, mutta myös pulmatilanteet ja pullonkaulat sekä niihin löydetyt ratkaisut.

Aihealueet ovat:

  1. Työ ja osaaminen
  2. Työolosuhteet ja -välineet
  3. Työyhteisö
  4. Työhyvinvointi ja työkyky
  5. Esimiestyö ja työn johtaminen
  6. Työsuhdeasiat ja yritysstrategia