Mestari-kisälli toiminta

Mestari-kisälli työskentelyssä siirretään tieto-taitoa työntekijöiden välillä ja tehdään osaaminen näkyväksi. Toiminnan tarkoitus on kiinnittää uusia työntekijöitä työyhteisöön ja oppimaan työssä tarvittavia taitoja sekä ohjata työntekijöitä uusiin tai vaativampiin työtehtäviin. Malli edistää hiljaisen tiedon siirtymistä koko työyhteisön hyödyksi ja voimavaraksi ja mahdollistaa osaamisen säilymisen sekä kasvamisen, joka on tärkeä yritystoiminnan kilpailutekijä. Työskentely tukee myös kokeneiden työntekijöiden työurien pidentämistä.  Toimintamalli on käyttökelpoinen työkalu eri toimialojen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Toiminnassa keskeistä on:

Toimintamallin avulla yritykset voivat itsenäisesti tehostaa hiljaisen tiedon siirtymistä yrityksen sisällä ja luoda yritykseen henkilöstön osallistava, jatkuvan kehittämistyön kulttuuri. Tavoitteena on tehostaa osaamisen siirtymistä työyhteisössä ja aktivoida henkilöstö mukaan yrityksen kehittämistoimenpiteisiin ja kasvun toteuttamiseen.