Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut ovat säännöllisin välein tapahtuvia, esimiehen ja työntekijän välisiä tapaamisia, joissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti henkilön työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia asioita. Samalla voidaan selvittää henkilön motivaatiota ja sitoutumista sekä työhyvinvoinnin tilaa. Kehityskeskustelu on hyvä tilaisuus antaa palautetta puolin ja toisin.  Kehityskeskustelu on hedelmällisintä, kun ilmapiiri on luottamuksellinen, luonteva ja kiireetön. Kehityskeskustelun päätökset kirjataan ja niiden toteutumista seurataan. 

Keskustelussa tarkastellaan edellisessä kehityskeskustelussa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja arvioidaan mennyttä vuotta sekä henkilö- että työyhteisötasolla. Lisäksi tarkastellaan työntekijän toimenkuvaa, keskustellaan koulutus- ja kehitystarpeista sekä työhyvinvointiin vaikuttavasta työkyvystä ja jaksamisesta. Tulevan vuoden tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan. Rakentavassa kehityskeskustelussa annetaan myös molemminpuolista palautetta.

Kehityskeskustelulomake muotoutuu tehtävän työn ja organisaation tavoitteiden pohjalta, mutta sisältää myös yleisluonteisia, kaikille työtehtäville yhteisiä teemoja. Valmiita lomakepohjia löytyy netistä. Alta löydät TTS:n laatiman mallipohjan, jota voit käyttää sellaisenaan tai muokata yrityksen tarpeiden mukaan.