Jatkuvan kehittämisen malli

TTS:n kehittämä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden jatkuvan kehittämisen malli –työkalu auttaa yrityksiä analysoimaan kehittämistarpeitaan ja suunnittelemaan työtehtäviä niin, että kehittämisprojektien toteutuksesta muodostuu luonteva osa yrityksen päivittäistä toimintaa.

Yritys voi integroida toimintamallia soveltuvin osin osaksi yrityksen kehittämisstrategiaa. 

Jatkuvan kehittämisen malli

Nykytila, kehittämistarpeiden tunnistaminen:

Kehittämiskohteen valinta:

Toimenpiteistä sopiminen:

Käytännön kehittämistyö:

Tulosten arvionti ja seuranta: