Hyvän työn piirteet

Lähteet:

SFS-EN ISO 6385 standardissa määritetään työjärjestelmäsuunnittelun ergonomiset periaatteet​

TTS Työtehoseura: Nopea opas kehittämisen ja työhyvinvoinnin polulle