Hiljaisen tiedon siirtymisen vaiheet

Mestari-kisälli-työskentelyssä toteutuvat ohjauksen ja harjoittelun vuorovaikutus, palautteen antaminen ja arviointi.

Kisälli kasvaa mestariksi havainnoimalla ja ottamalla oppia mestarista. Opeteltavien tietojen ja taitojen omaksuminen on usein vaistonvaraista ja yksilöllistä, joten kehittymisen etenemistä on hankalaa suunnitella ennakkoon. Työparityöskentely vaatii avoimuutta, innostusta ja molempien osapuolien sitoutumista.

Hiljaisen tiedon johtaminen
Hiljaisen tiedon johtamisen osa-alueet (Virtainlahti 2009)