Henkilöstö­suunnitelma

Rekrytoinnin lähtökohtana ovat muun muassa yrityksen henkilöstösuunnitelma ja arvioitu työvoiman tarve, osaamistarpeet ja sesongit. Kun suunnitelmat rakennetaan yrityksen tarpeet ja tavoitteet huomioiden, niistä tulee sellaisia, että ne aidosti palvelevat henkilöstöresurssien suunnittelussa ja mitoittamisessa sekä osaamisen kehittämisessä.

Suunnitelmat auttavat muutostilanteissa ja niiden ennakoinnissa, jakavat tietoa yrityksen sisällä sekä ovat varmistamassa yhdenvertaisuuden toteutumista. Hyvin laadittu suunnitelma on hyvä työkalu, jota pitää kuitenkin säännöllisesti päivittää.