Viiden askeleen menetelmä

Työkalu on yksi tunnetuimmista työnopastuksen suunnittelun ja toteutuksen avuksi kehitetyistä menetelmistä. 1. Valmistautuminen Motivoi Arvio tietojen ja taitojen taso Kuvaa tehtävä ja/tai tehtäväkokonaisuus Aseta tavoite

Lue artikkeli »

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslistassa on luettelo perehdyttämisessä esille otettavista asioista. Perehdyttämisen seurannassa ja oppimisen varmistamisessa listaa käyttävät sekä perehdyttäjä että perehdytettävä. Perehdyttämisen tarkistuslista PDF (TTK) Huomio ainakin

Lue artikkeli »

Perehdyttämis­suunnitelma

Perehdytyksen ja opastuksen tueksi tehdään kirjallinen suunnitelma, jolla seurataan opastuksen etenemistä. Suunnitelmaan sisältyy myös arviointi, joilla varmistetaan tavoitteisiin pääseminen. Suunnitelmapohjia löytyy netistä ja niitä voi

Lue artikkeli »

Perehdyttäminen

Perehdyttäminen on lakisääteistä ja sitä ohjaa muun muassa työturvallisuuslaki. Laissa edellytetään, että työnantaja antaa riittävän perehdytyksen esimerkiksi työpaikan työolosuhteisiin, -välineisiin ja -menetelmiin sekä turvallisuuteen ja

Lue artikkeli »

Yrityksen brändi

Luo positiivinen työnantajabrändi. Vahva työnantajamielikuva on hyvä tuotebrändi ja sitouttaa henkilöstöä, houkuttaa työnhakijoita ja vahvistaa asiakkuuksia. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii suunnitelmallisuutta sekä

Lue artikkeli »

Rekrytoinnin vaiheet

Rekrytoinnin vaiheet Rekrytointitarpeen määrittely Määritä tarpeet huolella ja aikatauluta valintaprosessi. Tehtäväkuvan ja valintakriteereiden määrittely Tehtävä- ja työvuorokuvaukset (työkortit): Tee kirjalliset tehtävänkuvaukset, kuvaa kuhunkin toimenkuvaan kuuluvat

Lue artikkeli »

Rekrytointikanavat

Rekrytointikanavat Rekrytointikanavia valittaessa on mietittävä vaihtoehdot, joissa alan työnantajat ja työntekijät kohtaavat luontevasti. Sähköisessä rekrytoinnissa hyödynnetään Internetin rekrytointikanavia, kuten esimerkiksi: Mol (TE-palvelut, työmarkkinatori) Jobly Duunitori

Lue artikkeli »

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö­suunnitelma Rekrytoinnin lähtökohtana ovat muun muassa yrityksen henkilöstösuunnitelma ja arvioitu työvoiman tarve, osaamistarpeet ja sesongit. Kun suunnitelmat rakennetaan yrityksen tarpeet ja tavoitteet huomioiden, niistä tulee

Lue artikkeli »

Rekrytointi

Rekrytointi Ravitsemisalan akuutti ja kasvava ongelma on pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Ravitsemisalan yritykset kaipaavat työvoimaa etenkin sesonkihuippujen ajaksi. Resurssipula haittaa yritysten toimintaa, kuormittaa henkilöstöä ja on

Lue artikkeli »

Rekrytointi ja perehdyttäminen

Rekrytointi ja perehdyttäminen Onnistunut rekrytointi ja huolellinen perehdyttäminen ovat tärkeitä vaiheita työvoiman sitouttamiseksi tehtävään työhön ja yrityksen arvoihin. Työntekijän työhön sitoutumista edistävät mm.: Hyvä yhteishenki

Lue artikkeli »