Työprosessien kehittäminen

Prosessi on kehityskulku, jossa toisiinsa liittyvien tapahtuma- ja tehtäväkokonaisuuksien suorittaminen tuottaa ennalta määritellyn lopputuloksen. Käytännössä prosessi alkaa asiakkaan tarpeesta ja loppuu niiden tyydyttämiseen. Prosessien toteuttaminen

Lue artikkeli »

Sujuvan työn perusteet

Sujuva työ on suunniteltu hyvin ja sille asetetut tavoitteet on realistista saavuttaa. Sujuva työ on turvallista, mielekästä sekä sopivasti kuormittavaa ja parantaa työn tehokkuutta ja

Lue artikkeli »

Sujuva työ ja työprosessit

Työtä tehdään usein yhteistyössä, joten työvaiheiden suunnittelu, selkeät työnkuvat, hyvä tiedonkulku, säännölliset kokoukset ja ajantasainen palaute ovat tärkeitä. Epätasainen työkuorma, riittämättömät tai väärin suunnatut resurssit,

Lue artikkeli »

Tuloksellisuuden elementit

Tuottavuus tarkoittaa sitä, että työ on kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle, organisaatio on kilpailukykyinen suhteessa muihin alan toimijoihin (ml. esim. rekrytointi) ja työnjälki on laadukasta.

Lue artikkeli »

Toiminnan kehittäminen

Hyviin työkäytäntöihin ja -menetelmiin perustuva, organisoitu ja suunnitelmallinen työ on tuottavaa, parantaa työergonomiaa, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Systemaattinen toiminnan kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työn seuraamista ja ihmisten

Lue artikkeli »

Viiden askeleen menetelmä

Työkalu on yksi tunnetuimmista työnopastuksen suunnittelun ja toteutuksen avuksi kehitetyistä menetelmistä. 1. Valmistautuminen Motivoi Arvio tietojen ja taitojen taso Kuvaa tehtävä ja/tai tehtäväkokonaisuus Aseta tavoite

Lue artikkeli »

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslistassa on luettelo perehdyttämisessä esille otettavista asioista. Perehdyttämisen seurannassa ja oppimisen varmistamisessa listaa käyttävät sekä perehdyttäjä että perehdytettävä. Perehdyttämisen tarkistuslista PDF (TTK) Huomio ainakin

Lue artikkeli »

Perehdyttämis­suunnitelma

Perehdytyksen ja opastuksen tueksi tehdään kirjallinen suunnitelma, jolla seurataan opastuksen etenemistä. Suunnitelmaan sisältyy myös arviointi, joilla varmistetaan tavoitteisiin pääseminen. Suunnitelmapohjia löytyy netistä ja niitä voi

Lue artikkeli »

Perehdyttäminen

Perehdyttäminen on lakisääteistä ja sitä ohjaa muun muassa työturvallisuuslaki. Laissa edellytetään, että työnantaja antaa riittävän perehdytyksen esimerkiksi työpaikan työolosuhteisiin, -välineisiin ja -menetelmiin sekä turvallisuuteen ja

Lue artikkeli »

Yrityksen brändi

Luo positiivinen työnantajabrändi. Vahva työnantajamielikuva on hyvä tuotebrändi ja sitouttaa henkilöstöä, houkuttaa työnhakijoita ja vahvistaa asiakkuuksia. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii suunnitelmallisuutta sekä

Lue artikkeli »