Tuotteistaminen

Lisäarvo Lisämyyntiä voi rakentaa lisämyyntituotteiden lisäksi myös tuotteistamalla. Kohtuullisella panostuksella raaka-aineisiin tai työmenetelmiin saadaan peruslounaasta rakennettua piirun verran parempi, näyttävämpi, maukkaampi tai trendikkäämpi. Tämä pieni

Lue artikkeli »

Tuote

Tarve Liiketoiminnan perustana on tuottaa hyötyä jollekin muulle, asiakkaalle, kuluttajalle, toiselle ihmiselle tai yritykselle. Yritys ratkaisee asiakkaan olemassa olevan tai tulevan ongelman. Tämän voi ratkaista tuottamalla

Lue artikkeli »

Missio, Arvot, Visio, Strategia

Miksi? Jotta yritys voi toimia kannattavasti ja pärjätä kilpailussa sekä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, muutamien perusasioiden on oltava kunnossa. Yrityksellä, siis yrittäjällä sekä henkilöstöllä, pitää olla

Lue artikkeli »

Mikä on brändi? 

Brändi Brändi on abstrakti sana, mutta älä luovuta. Pohditaan yhdessä, mitä brändi tarkoittaa yrityksessänne. Brändiä voisi luonnehtia siten, että kuvastaa sitä, mitä asiakkaat puhuvat teistä,

Lue artikkeli »

Työhyvinvoinnin työkaluja

Tältä sivulta löydät erilaisia työkaluja. työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden arvioimiseen. Riskien arvioinnin ja hallinnan työkaluja: Riskien arviointi työpaikalla –työkirja (STM & TTK) Riskien arvioinnin suunnittelulomake (TTK)

Lue artikkeli »

Työhyvinvointiteesit ravintola-alalle

TTS:n kehittämään huoneentauluun ”Työhyvinvointiteesit ravintola-alalle – Hyvinvoinnilla tuottavuutta” on kirjattu pelisääntöjä, jotka toimivat yleisluonteisena ohjenuorana työyhteisölle sekä koko ravintola-alalle. Teeseissä asiaa lähestytään sekä työntekijän että

Lue artikkeli »

Työturvallisuus­lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002) antaa lähtökohdat työpaikan työturvallisuustoiminnalle. Päävastuu työturvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä on työnantajalla, mutta työturvallisuus vaatii työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä – kaikkien osaamista ja osallistumista tarvitaan.

Lue artikkeli »

Työturvallisuus

Työturvallisuus on työpaikalla toteutettavaa turvallisuuden hallintaa, jolla varmistetaan hyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot. Hyvät työolot ovat terveellisen, turvallisen ja tuottavan työn perusta. Turvallinen työyhteisö

Lue artikkeli »

Työyhteisötaidot

Hyvistä työyhteisötaidoista on hyötyä useimmissa töissä ja ne auttavat pärjäämään työelämässä. Työyhteisötaitoihin liittyy vastuullinen toiminta, oma-aloitteisuus, aktiivisuus, luotettavuus, myönteinen asenne ja arvostus työtä, työyhteisön jäseniä,

Lue artikkeli »