Yrityksen kehittäminen

Virtuaalinen toimintamalli ravitsemisalan liiketoiminnan kehittämiseen

Sivuston tarkoituksena on auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä ottamaan entistä paremmin huomioon työn tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia parantavat asiat. 

Tämä sivusto on toteutettu osana TTS Työtehoseuran KAUHA-hanketta ja siinä on hyödynnetty hankkeeseen osallistuneiden yritysten tarpeita yritystoiminnan kehittämiseen.

Pohjois pohjanmaan ely logo
TTS Työtehoseura logo
Eu sosiaalirahasto logo

Toimintamalleja ravitsemisalan kehittämistyöhön ja osaamisen vahvistamiseen

 Hiljaisen tiedon siirtäminen ja työvoiman sitouttaminen tukee koko yrityksen toimintaa pitkällä aikavälillä. ”Mestari-kisälli” -mallissa siirretään tietoa ja osaamista työyhteisössä.

Parhaat käytännöt

Ammattikeittiöiden parhaat käytännöt ja hiljainen tieto tuottamaan

Tällä ravitsemisalan mikro- ja pk-yritysten käyttöön suunnitellulla verkkosivustolla kuvataan erilaisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan sujuvoittaa ja systematisoida yrityksen käytännön prosesseja ja työtä, parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja lisätä henkilöstön työhyvinvointia. Sivustolta löytyy käytännön neuvoja mm. rekrytointi- ja sitouttamisprosessiin. On tärkeää, että työntekijöiden rekrytointiprosessi onnistuu, he sitoutuvat tehtävään työhön ja viihtyvät työyhteisössä. 

Osaava, hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Hyvin suunniteltu ja johdettu toiminta vahvistaa henkilöstön motivaatiota osallistua yrityksen kehittämistyöhön ja kasvun toteuttamiseen. Kannattavan, tulevaisuuteen tähtäävän toiminnan perustana on tunnistaa ja ottaa käyttöön koko henkilöstön hiljainen tieto-taito ja siirtää sitä työyhteisössä ”mestari-kisälli”-mallisesti niin, että osaamispääoma välittyy systemaattisesti kokeneiden ja uusien työntekijöiden välillä.